Behandling av ätstörningar och självhjälp

Vilken typ av behandling för en person med en ätstörning bör ha beror på ett antal faktorer. Det kan delvis vara beroende av vilken typ av ätstörningar och aktuella vidden av denna, ålder och sociala situation, närvaron av somatiska komplikationer och andra psykologiska svårigheter. Människor med allvarliga ätstörningar är i allmänhet beroende av lång kur där flera olika åtgärder överlappar och ersätta varandra. Relevant och regelbunden behandling av ätstörningar finns olika former av psykoterapi individuellt eller i grupp. Familjeterapi, stödjande rådgivning, undervisning och uppföljning av matt intag erneringsfysiolog eller andra relevanta yrkesgrupper. Sjukgymnastik (ofta psyko sjukgymnastik), läkemedelsbehandling och utbildningsprogram för ätstörningar. Olika faser av bearbetningen av öppenvårds admittanser i somatiska sjukhusavdelningar eller genom specialiserade enheter för ätstörningar. Som regel vårdpersonal från både kommunala och specialist hälsovårdstjänster sätet vara involverade under behandlingen. Baserat på tidigare forskning, är det i allmänhet svårt att tillhandahålla säkra och entydiga rekommendationer om vilka behandlingar är mest effektiva för olika ätstörningar. Det finns fortfarande behov av mer forskning inom dessa områden. Generellt vet vi att många uppnår förbättring av symtomen och livskvalitet genom behandling och att det går bättre med dem som kommer i behandling än de som inte gör det. Relevanta yrken som deltar i behandlingen av ätstörningar kan vara en psykolog, psykiater, läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, socionom, social utbildning, social, sjuksköterska och erneringsfysiolog. Vad kan jag göra om jag tror att jag har en ätstörning? Om du känner igen dig själv i flera av de symptom på ätstörningar, och tankar och känslor kring mat och kropp ockuperar stora delar av din tid, är det vettigt att söka hjälp. Det kan vara bra att skaffa information och kunskap om ätstörningar. Boken Stark / svag Finn Skårderud är ett bra exempel som kan rekommenderas i förhållande till detta. På detta sätt kan man få mer detaljerad information om vad ätstörningar är och hur man får hjälp i detta avseende. Det rekommenderas också att tala med en person som du litar på, en familjemedlem eller en vän eller flickvän. Man bör också tala med en person som har kompetens inom ätstörningar och som har träffat människor med ätstörningar tidigare. Detta kan vara en läkare, sjuksköterska, kurator i pedagogisk och psykologisk rådgivning, sjukgymnast, sjuksköterska, lärare eller idrottsledare. Det är viktigt att du reda på att du kan få behandling för sina problem, och att man inte är ensam i världen att ha dessa problem Vad kan jag göra som anhöriga? Om någon nära dig har en ätstörning, kan det vara viktigt att du skaffa kunskap och information om sjukdomen. Till exempel kan boken Stark / svag Finn Skårderud rekommenderas också i detta sammanhang. Det ger en mycket grundlig beskrivning av vad ätstörningar är, behandling för detta och vad du kan göra som anhöriga.Du kan prata om din oro för personen med ätstörningar. Fråga om han kan hjälpa dig att inte vara så orolig. Sopa inte saker under mattan.Även om du riskerar att bli avvisad är alltid bra att veta att du betyder något för andra. Detta gäller även för en person som har en ätstörning.Express goda känslor och försöker också lägga märke personen bakom ätstörningar. Om du är anhöriga till en person med en ätstörning, är det vanligt att känna skuld för situationen har blivit så det har varit. Det är dock viktigt att skilja mellan skuld och ansvar. Ansvar pekar framåt och visa ansvar, blir du en självsäker person som det gäller. En person med en ätstörning bör få professionell hjälp. Rådgör med din läkare, sjuksköterska, BUP, psykiatriska polikliniken, skola, PP tjänst eller liknande. Om du är orolig att du bör insistera på att få hjälp, ibland kan det hjälpa den att "tjata". Bidrar också till att prata med sina föräldrar eller nära familj!

Edit , 29.08.2014

Skriv ett svar

Kan du hjälpa person som skriver det här inlägget? Kanske du har varit i liknande situation själv, eller på annat sätt inte vet något om ämnet? Svara på här:

Namn eller smeknamn

captcha

Spam check
← Ange alla fyra karaktärer i bilden.

Relaterade psykologiska ämnen

Här är några relaterade psykologiska ämnen.

Gratis psykologisk hjälp över Internet!

psykologAnvänd Psykolog Sverige när du vill ställa frågor och dela dina erfarenheter och tips om psykiska sjukdomar. Tjänsten är anonym och kostar ingenting.

Du kommer att få psykologisk hjälp i form av feedback, råd och tips från andra som använder denna webbplats. Vissa kan ha upplevt några av samma som du, eller de har professionell kunskap som de kommer att dela med dig.

Dela dina erfarenheter. Var anonym. »