Gestaltterapi: När allt annat misslyckas, prova Gestaltterapi

Gestaltterapi är ett existentiellt och erfarenhets form av psykoterapi. I Sverige anses Gestaltterapi som en kompletterande eller alternativ behandling eftersom inte alla utövare av behandlingsmodalitet auktoriserad initialt hälsa. Det är på grund oklart om gestaltterapi utförs av auktoriserad hälsa eller psykiatriska institutioner är alternativ behandling. På svenska psykologisk litteratur placerade Gestaltterapi som en riktning i psykoterapi och inte bland riktningar i alternativ behandling. Det finns ett antal internationella enskilda studier som visar att Gestaltterapi kan vara lika effektivt som andra psykoterapeutiska riktningar. Det är inte forskat om gestaltterapi inom alternativ behandling i Sverige. Terapin har en strategi som är holistisk (inkluderar kropp, känslor och tankar), som har en här-och-nu fokusera och att fokus på individens upplevelse i ögonblicket. Gestaltterapi betonar terapeut och klient, miljömässiga och sociala sammanhang i människors liv och de självreglerande justeringar människor gör som ett resultat av deras samlade situation. Gestaltterapi är relaterad till existentiella terapin i sin betoning på personligt ansvar för sina handlingar. Historia  Humanistisk psykologi är ett flöde som går framåt enligt American Psychological Association. Gestaltterapi är en riktning inom det humanistisk psykologi och grundades av den tyske läkaren och psykoanalytikern Fredrik Perls, hans fru, psykoanalytiker Laura Perls och filosofen Paul Goodman i den sena 40-talet och början av 50-talet i USA. Frederick Perls var utbildad neurolog vid flera tunga medicinska institutioner och freudianska psykoanalytiker vid de viktigaste internationella institutioner för ämnet vid den tiden i Berlin och Wien.Han arbetade som analytiker i flera år med officiellt erkännande från den internationella psykoanalytiska förbundet (IPA) och måste anses ha varit en erfaren kliniker. Gestaltterapi var i detta avseende utvecklats från psykoanalys. George Isac Brown, professor i pedagogik, gick utbildning med Fritz Perls och gestaltterapi lärt av honom. Brown satt gestaltteorien in ett pedagogiskt sammanhang och kallade denna pedagogiska inriktning för Confluent utbildning. Paret Judith och George I. Brown fördes till Sverige av psykologen Axel Schmidt och pedagog Nils Magnar Grendstad 70- och framför allt Grendstad var pionjär för Discovery lärande även kallad upplevelsebaserat lärande, eller inblandning pedagogik i Sverige.Influerad av Brown, Grendstad och Schmidt började Grete Kandahl Gro Skottun och Daan van Baalen 1986 en 4-årig utbildning i gestaltterapi.Denna utbildning kallas idag Svenska Gestaltinstitutt College. Skolan har haft stor betydelse för utvecklingen av gestaltterapifaget i Sverige och har nu utbildat cirka 1500 terapeuter och tränare. Principer ordet gestalt är tyska och kan nästan översättas som en meningsfull helhet eller en komplett mönster. Gestaltterapi bygger bl. a. på teorier gestaltpsykologiske och idéer från existentiell-fenomenologisk filosofi.Grundläggande idéer i gestaltterapi är att varje människa själv är ansvarig för sina val och handlingar inom begränsningarna miljö ger.Gestaltterapi har utvecklat metoder för att medvetandegöra människor om sina egna känslor, reaktioner och handlingar så att de tydligt kan känna igen och se sig själva och sina val. Denna medvetenhet skapas genom konversation, experiment och RPGs. Metoderna används också för behandling av tidigare oavslutade upplevelser (som kallas ofullständiga gestalter), kriser och självutveckling. Gestaltterapi bygger på tron att en ökad erkännande om sig själva som händer just nu, i situationer där klient och terapeut möts. Den kan inte schemaläggas in i framtiden, men kom spontant i arbetet mellan klient och terapeut. En av de viktigaste verktygen i gestaltterapi är därför terapeuten själv.Terapeuten är inte objektiv eller neutral, men är även villiga att gå kundmöte i ett I - DIG relation. Detta innebär att det är viktigt för terapeuten att analysera sina egna oavslutade erfarenheter för att vara tillgänglig för kunden behov i den situation som uppstår. Gestaltterapi är därför en upplevelse orienterad, processorienterad och experimentell psykoterapi. Gestaltterapi skiljer sig från psyko genom att vara upplevelseorienterade snarare än att vara tolkande eller analytiskt. Till skillnad från den psykoanalytiska punkten, där patienten tar på analytikerns tolkningar, klienten i gestaltterapi smaka på sin egen erfarenhet, och antingen acceptera eller förkasta det, men inte introjisere eller svälja råa. Därför läggs tonvikten på att undvika tolkning, utan snarare uppmuntrade det till upptäckten. Detta var snabbt i den centrala skillnaden mellan gestaltterapi och traditionell psyko - tillväxt sker genom att successivt assimilering av erfarenhet på ett naturligt sätt, snarare än genom att acceptera tolkningar av analytikern. I Gestalt söker terapi därför terapeut inte att tolka, utan snarare för att orsaka kunden att upptäcka själva. Det används ofta konversation, experiment och övningar för att medvetet göra klienten på sina egna känslor, reaktioner och handlingar, och gestaltterapi kan därmed sägas vara en experimentell psykoterapi och metoder som används är upplevelseorienterad snarare än tolkande, och på detta sätt skiljer Gestaltterapi från psykoanalys. Centralt för Gestaltterapi är principen att lärande är att upptäcka. I terapin riktar terapeuten experimenten tillsammans med kunden så att kunden kan prova olika sätt att hantera problemet, vilket gör erfarenheter. Viktigt i detta arbete är terapeutens autentiska återkoppling till kunden om hur terapeuten påverkas av klienten. Detta ger kundbas med erfarenhet för att kunna välja att fortsätta vad han / hon gör, eller välja något annat. På många sätt handlar det om att få kunden att ta tillbaka sin kreativitet och inte fastna i sina mönster. Organisation I Sverige Gestalt organiseras på svenska gestaltterapeut Association (NGF) och kan kalla sig gestaltterapeut Medlem i Svenska gestaltterapeut Association (mNGF ), eller organiseras på Föreningen för gestalt (FGT) och kallar sig gestaltterapeut Medlem av Föreningen för Gestalt (MFGT).Organisationer kräver sina medlemmar flera krav för att öva som en terapeut, bl. a. terapeuten går i vanlig manuell att säkerställa professionell, etiska och säkra rutiner med sina kunder. Terapeuter är också försäkrade genom kollektiva system i föreningar. NGF är återigen en medlem i Svenska Föreningen för psykoterapi och Europeiska sammanslutningen för Gestaltterapi (eagter) och Europeiska sammanslutningen för psykoterapi (EAP), och publicerar tidningen Gestalt. Det finns två skolor av Gestalt i Sverige, Svenska Gestaltinstitutt - College (NGI) och Gestaltakademiet i sand. NGI ligger i Stockholm och är en privat högskola med en officiellt godkänd tentamen rätt. Programmet här ger godkända krediter och rätten till studielån. NGI publicerar svenska Gestalttidsskrift. Svenska Gestalttidsskrift godkänd som vetenskaplig publicering kanal på nivå 1 av de svenska samhällsvetenskapliga data Services (NSD) och publicerade två gånger per år.

Elin , 02.10.2014

Skriv ett svar

Kan du hjälpa person som skriver det här inlägget? Kanske du har varit i liknande situation själv, eller på annat sätt inte vet något om ämnet? Svara på här:

Namn eller smeknamn

captcha

Spam check
← Ange alla fyra karaktärer i bilden.

Relaterade psykologiska ämnen

Här är några relaterade psykologiska ämnen.

Gratis psykologisk hjälp över Internet!

psykologAnvänd Psykolog Sverige när du vill ställa frågor och dela dina erfarenheter och tips om psykiska sjukdomar. Tjänsten är anonym och kostar ingenting.

Du kommer att få psykologisk hjälp i form av feedback, råd och tips från andra som använder denna webbplats. Vissa kan ha upplevt några av samma som du, eller de har professionell kunskap som de kommer att dela med dig.

Dela dina erfarenheter. Var anonym. »