Psykoterapi: Den naiva vetenskap och psykologi

Psykoterapi är en verksamhet som syftar till att förbättra den psykiska hälsan, känslomässiga eller beteendemässiga problem hos individer, som ofta kallas klienter. Vissa mönster kan ofta göra det svårt för människor att klara av vardagen eller uppnå personliga mål.Psykoterapi syftar till att avhjälpa dessa svårigheter genom olika metoder och tekniker. Regelbunden psykoterapi innebär en psykoterapeut och en eller flera klienter som arbetar med dessa frågor i ett försök att ta reda på vad de är gjorda av och hur de kan åtgärdas.Eftersom behandlingen röra ofta känsliga ämnen väntas terapeut och ofta bundna att respektera dess sekretess. Psykoterapeuter är inte en skyddad titel och därmed finns det inga specifika krav på vem som kan kalla sig en psykoterapeut. Det krävs inte av terapeuten att han eller hon har en medicinsk eller psykologisk kompetens eller utbildning.Det kan vara mycket olika utbildningsnivåer i olika psykoterapeuter.Psykoterapeuter kan vara psykiatriker, psykologer, sjuksköterskor med ytterligare utbildning, socialarbetare (socialarbetare och motsvarande).Läkare och psykologer är tillfälligt den enda i Sverige som hans utbildning har kompetens att bedöma, diagnostisera och behandla psykiska sjukdomar hos människor. Psykiatriker fokuserar på diagnos av kroppen (somatiska, biologiska) mekanismer som kan förklara psykisk sjukdom, om hur hjärnan fungerar och hur man kan förbättra dess funktion bl. en med hjälp av droger Källa brister:. dokumentation.Likaså psykiater utbildade för att leta efter fysisk sjukdom som kan ligga bakom eller påverka psykiatriska symtom. Psykiatern tränade också i olika former av psykoterapi. Psykiatern är i grunden en läkare som specialiserat sig på psykiatri, och forskning är en del av psykiatern utbildning. Psykologer har i grunden en generalist expertis inom klinik och forskning och därmed sammanhängande teori, metodik och praktik inom både normal psykologi och psykopatologi (psykisk sjukdom). Lika psykiatri kretsar klinisk psykologi om behandling av psykisk sjukdom, men till skillnad från psykiatriker drivrutins psykologer endast icke-läkemedelsbehandling. Psykologer har dock kompetens inom evidensbaserade terapier i klinisk psykologi. Både psykologer och psykiatriker har speciella rättigheter (och skyldigheter) inom mentalvårdstjänsterna (tidigare kallat psykiatri). Det är bara psykologer och läkare som kan diagnostisera. Båda psykiatriker (medicinska specialister) och psykolog specialister kan vara professionellt ansvar för beslut på sjukhus, efter att mentalvårdslagen.Psykologer har en 6-årig praktisk och teoretisk utbildning från ett universitet i normal psykologi och onormal psykologi, inklusive: kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, neuropsykologi, biologisk psykologi, och klinisk psykologi och psykiatri. Psykiatriker har dock bara en praktisk etterudanning inom psykiatrin efter läkarutbildningen, där de deltar i klinisk praxis med patienter inom psykiatrin området för att uppnå specialisering, och detta varar i fem år (under ledning av en läkare som redan är godkänd specialist i psykiatri ). Psykoterapi Utbildningar ges av Svenska psykoanalytiska institutet, Svenska årskurs Analytisk avdelningen och Institutet för Psykoterapi förutsätter en grundläggande utbildning som en läkare eller psykolog och godkännande i Sverige. Vid Institutet för Active Psykoterapi sökande måste vara psykologer. Farmakologisk behandling av psykiska störningar har snabbt utvecklats sedan upptäckten av de klassiska antipsykotika 1950. Detta har lett till en ökad användning av farmaceutiska medel i samband med behandling av psykiska sjukdomar. Läkemedelsbehandling är särskilt viktigt för patienter med olika psykotiska störningar, schizofreni och bipolär sjukdom, och är idag anses standardbehandling för schizofreni. Men medicinering används också i samband med mindre allvarliga psykiska störningar och beteendeproblem, som depression, tvångssyndrom, och f. Ex.ADHD. Det är dock ofta så psykoterapuetiske interventioner prioriterade som första hjälpen både lättare och måttliga psykiska störningar. Främst eftersom patienter tenderar att föredra psykoterapi under medicinering (bl. A. Due potentiella biverkningar) och det faktum att forskning har visat att psykoterapi är mer effektivt och ger en mer utdragen återhämtning än enbart läkemedelsbehandling. Till exempel genom att generaliserat ångestsyndrom och depression. Fördelen med psykoterapi jämfört med läkemedelsbehandling, ligger i det faktum att patienten kan lära sig copingstrategier som kan förhindra en möjlig återfall efter behandling (som ofta sker när läkemedelsterapi). Även om det finns riktningar i psykologi utan arv från Sigmund Freud (f. exkl. behavorismen) mestadels kan spåras tillbaka till sitt arbete som inleddes i Wien på 1880-talet. Med utbildning som en neurolog, började Freud märker neurologiska problem hos patienter som inte kunde förklaras biologiskt. Att ha sett visuella störningar, förlamning och anorexi hos patienter utan någon fysisk förklaring, flyttade han till sinnet att hitta sina svar. Genom sina upptäckter som psykiskt sjuka människor kan uppleva fysiska symptom han träffade kollegor och lärare med liknande intressen som Joseph Brauer och Jean-Martin Charcot. Freud öppnade en privatpraktik i 1886 och fram till 1896 var han oftast behandlade kvinnor med symtom på hysteri (ett lösligt definierad term på tiden). Använda tekniker som tolkning av drömmar, fria associationer, överföring och analys av id, ego och överjaget, utvecklas hans kollegor ett system av psykoterapi som kallas "psykoanalysen". Studenter och kollegor till Freud, Alfred Adler, Otto Rank och Carl Jung var psychoanalysts själva, och bildat egna avvikande psykoterapeut riktningar. Dessa var alla senare namnet i en bredare beteckning: psykodynamisk - vilket innebär allt som omfattar psyket medvetna / omedvetna inflytande på externa relationer och jaget. Psykodynamisk psykoterapi och psykoanalys uppfattas som särskilt effektiv vid behandling av vissa psykiska störningar såsom personlighetsstörningar, men även andra känslomässiga störningar.Idag psykodynamiska metoder ständigt utvecklas och förändras. Vissa moderna psykoanalytiska metoder har behållit Freuds betoning på sexualitet (ljus), aggression och mentala konflikter. Andra är mer fokuserade på relationsaspekter och tillhörighet. En klassisk psykoanalys blir mer insikt orienterad och identifiera, än mer stödjande tekniker. Övriga kortfristiga psykodynamiska metoder såsom objektrelations och självpsykologi föredrar tekniker som syftar till att förändra patientens vanemönster genom att bygga ett speciellt äkta eller stödjande förhållande till analytiker som förväntas hjälpa patienten att relatera till andra människor och världen på ett nytt sätt. Den psykoanalytiska samfundet har under den senaste tiden lagt stor vikt på forskning inverkan och den terapeutiska processen i psykoanalytisk behandling. Utvecklingen av beteendeterapi började på 1920-talet, men var inte allmänt känt förrän 1950 och 1960 år. Huvudbidragsgivare var Joseph Wolpe i Sydafrika, MB Shapiro och Hans Eysenck från Storbritannien och BF Skinner från USA. Beteendeterapi bygger på operant conditioning, klassisk beting och andra former av lärande.Beteendeterapi Kroatiska bygger på beteendepsykologi. Enligt behaviorist principer skall terapin fokuserar på observerbara och mätbara beteende snarare än de mentala processer som postulerade att ligga bakom det. Observera att klient uttalanden (låtsas vara) om sin egen subjektiva upplevelse är objektivt observerbart beteende. Det är också värt att notera att BF Skinner delades Årets Humanist 1972 av American Humanist Association (Den amerikanska Human Ethical Association) indikerar att behavioristiska behandling kan anses vara förenligt med humanistisk filosofi (Epstein, 1997). kan den beteendevetare terapeuten använder operant tekniker konditione. För tekniker sociala inlärnings, kan terapeuten använda modellering, beteende verksamhetsgrupper och rollspel. Ofta klassisk betingingsteknikker används vid behandling av fobier och fetischer, och innefattar tekniker motbetinging och aversionsterapi. Ibland används hypnos för att få kunden att slappna av. Dessutom beteendeterapi visat sig vara effektiva vid behandling av ätstörningar.Beteendeterapi är den mest vetenskapliga validerade tillvägagångssätt på grund av dess betoning på mätbara och observer resultat. I allt större utsträckning terapeuter och forskare inom beteendeterapi tillsammans med andra tekniker (eklektiska eller multimodala strategier), och utvecklar behaviorist definitioner för att mäta psykologiska begrepp som depression, ångest och ilska. Vissa studier visar att förhållandet mellan terapeut och klient har stor inflytande på resultatet av behandlingen. Det imdlertid väckt betydande kritik mot denna typ av forskning, och påpekade att den terapeutiska relationen är orsaken till förbättringen av psykoterapauetisk behandling. Huvud kritik är att a) slutsatsen att den terapeutiska relationen är alfa omega, är obefogad när studier att denna slutsats stjälkar från, är metodologiskt svag och utifrån korrelationsstudier snarare än empiriska studier, och att det därför är oetiskt att inte använda den bästa Men finns psykologisk behandling som har den bästa vetenskapliga bevis för specifika psykiska störningar.

Ida , 29.03.2014

Skriv ett svar

Kan du hjälpa person som skriver det här inlägget? Kanske du har varit i liknande situation själv, eller på annat sätt inte vet något om ämnet? Svara på här:

Namn eller smeknamn

captcha

Spam check
← Ange alla fyra karaktärer i bilden.

Relaterade psykologiska ämnen

Här är några relaterade psykologiska ämnen.

Gratis psykologisk hjälp över Internet!

psykologAnvänd Psykolog Sverige när du vill ställa frågor och dela dina erfarenheter och tips om psykiska sjukdomar. Tjänsten är anonym och kostar ingenting.

Du kommer att få psykologisk hjälp i form av feedback, råd och tips från andra som använder denna webbplats. Vissa kan ha upplevt några av samma som du, eller de har professionell kunskap som de kommer att dela med dig.

Dela dina erfarenheter. Var anonym. »